Funder Max Austria

Vergleichstabellen für ABS und Melaminkanten


0010 FH

0011 FH

0012 FH

0013 FH

0014 FH

0017 FH

0018 AP

0018 FH

0018 GA

0018 SF

0019 FH

0020 FH

0021 FH

0023 FH

0024 FH

0026 GA

0027 GA

0039 FH

0039 GA

0041 FH

0041 GA

0041 SM

0042 FH

0042 GA

0047 NA

0048 NA

0048 SU

0049 SU

0061 FH

0062 FH

0062 GA

0066 FH

0067 FH

0071 FH

0072 FH

0073 PO

0074 FH

0075 AP

0075 FH

0075 GA

0075 MT

0075 SG

0077 AP

0077 FH

0077 GA

0077 HG

0077 MT

0077 RM

0077 SF

0077 SG

0080 AP

 • HU 190720 - ABS Schwarz SMT 100 - 23x1mm Superm. 3° HotAir, 42x1mm Superm. 3° HotAir
 • HU 190720 - ABS Schwarz SMT 100 - 23x1mm Supermatt 3°, 23x2mm Supermatt 3°, 32x1mm Supermatt 3°, 33x1mm Supermatt 3°, 33x2mm Supermatt 3°, 43x1mm Supermatt 3°, 43x2mm Supermatt 3°, 405x1mm Supermatt 3°, 405x2mm Supermatt 3°

0080 FH

0080 MT

0080 NI

0080 RM

 • HU 190720 - ABS Schwarz SMT 100 - 23x1mm Superm. 3° HotAir, 42x1mm Superm. 3° HotAir
 • HU 190720 - ABS Schwarz SMT 100 - 23x1mm Supermatt 3°, 23x2mm Supermatt 3°, 32x1mm Supermatt 3°, 33x1mm Supermatt 3°, 33x2mm Supermatt 3°, 43x1mm Supermatt 3°, 43x2mm Supermatt 3°, 405x1mm Supermatt 3°, 405x2mm Supermatt 3°

0080 SF

0080 SG

 • HU 19015 - ABS Schwarz HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 19015 - ABS Schwarz HG 100 - 22x1mm Glanz 90°, 22x2mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

0081 FH

0085 AP

0085 FH

0085 SF

0085 SG

 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

0085 SU

0086 MT

0098 FH

0099 FH

0102 FH

 • HD 263306 - ABS Ahorn Murnau PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

0112 FH

0112 LI

 • HU 10482 - ABS Weiß GR SU 109 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm

0112 MT

 • HU 10980 - ABS Weiß GL 100 - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 10980 - ABS Weiß GL 100 - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 23x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK
 • HU 10980 - ABS Weiß MP XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

0112 SM

0125 LI

 • HD 247307 - ABS Eiche natur GR - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

0125 NA

 • HD 242334 - ABS Eiche PE - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0125 SU

 • HD 247307 - ABS Eiche natur GR - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

0144 FH

0144 GA

0153 FH

0157 NA

0171 NA

0174 FH

0175 NA

0179 NA

0186 GA

0210 FH

 • HU 137113 - ABS Chilirot PE fein 107 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm mit SK

0210 SG

0212 FH

0229 NA

0237 FH

0239 PO

0244 LI

0252 GA

0256 NA

0260 NA

0260 NI

0265 GA

0265 NA

0269 NA

0269 NI

0289

0289 PO

0290 NA

0291 NA

0297 PO

 • HD 243388 - ABS Eiche GR - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 42x2mm, 115x0,45mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm mit SK

0318 FH

0318 GA

0318 SG

0319 FH

0319 GA

0319 SG

0320 NA

0328 FH

0331 NA

 • HD 241113 - ABS Kansaseiche PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

0331 NI

0332 NA

0340 SM

0361 LI

0364 GA

0367 GA

0375 NA

0376 NA

 • HD 243133 - ABS Trüffeleiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

0376 SU

0378 GA

0411 GA

0412 NA

0414 GA

 • HD 241197 - ABS Eiche GR - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm mit SK

0415 GA

0417 FH

0419 GA

0420 PO

 • HD 211381 - ABS Buche GR - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,8mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0424 GA

0459 MT

0469 GA

0470 PO

0474 LI

0493 FH

 • HU 17775 - ABS Weißgrau PE XG - 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,7mm mit SK

0499 MT

0502 MT

0503 MT

0504

0504 PO

0505 FH

0527 MT

 • HU 170201 - ABS Grau PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0528 GA

0529 SF

0534 SF

0534 SG

0534 SU

0538 GA

0539 GA

0540 GA

0544 FH

0551 GA

0564 GA

0565 GA

0565 IM

0565 MT

0566 GA

0569 GA

0576 GA

0581 GA

 • HD 292273 - ABS Marmor Yang SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

0585 GA

0590 GA

0599 SG

 • HD 29160 - ABS Marmor HG - 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°

0600 NA

0601 FH

0606 AP

0606 FH

 • HU 101027 - ABS Weiß PE fein 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0606 SG

0607 LI

0624 FH

0630 FH

0637 NA

 • HD 243157 - ABS Eiche Vicenza GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

0638 NA

0648 FH

0665 NA

0667 FH

0667 GA

0669 FH

0670 GA

0670 RM

0670 SF

0679

0693 AP

0717 FH

0718 FH

0720 SU

0725 FH

0725 SF

0725 SG

0730 FH

 • HU 17014 - ABS Grau PE XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0733 AP17

0733 FH

 • HU 120222 - ABS Beige PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0733 SF

 • HU 120222 - ABS Beige PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0733 SG

0741 FH

 • HU 17035 - ABS Grau PE XG - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 17035 - ABS Grau PE XG - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 340x0,8mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK, 23x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK
 • HU 37014 - Grau PE - 22mm, 45mm, 640mm, 22mm mit SK, 45mm mit SK

0741 SF

 • HU 17035 - ABS Grau PE XG - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 340x0,8mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK, 23x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

0741 SG

0742 FH

 • HU 170742 - ABS Quarzgrau PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0743 FH

0743 GA

0746 AP

0746 FH

0747 FH

0747 TE

0753 FH

0755 AP

0755 FH

0756 FH

0759 FH

0761 FH

0762 FH

0794 GA

0811 NA

0812 NA

0813 NA

0813 RM

0814 LI

0822 PO

0828 FB

0829 FB

0833 RM

0835 RM

0836 RM

0851 FH

0851 SF

 • HU 12514 - ABS Elfenbein PE XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0851 SG

0877 SU

0920 SU

0921 SU

 • HD 254564 - ABS Alpinfichte GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

0933 SU

1203 FH

1300 FH

1398

1630 FH

1630 MT

 • HU 10482 - ABS Weiß GL 100 - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 10482 - ABS Weiß GL 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK
 • HU 10482 - ABS Weiß MP XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

2121 FH

2124 FH

2182 FH

2182 GA

2206 AP

2206 FH

2206 GA

2206 MT

2206 SF

2206 SG

2206 TE

2286 FH

2289 AP

2289 FH

 • HU 121343 - ABS Beige PE XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

2289 SG

2289 SM

2289 TE

2306 FH

 • HU 101027 - ABS Weiß PE fein 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

2313 FH

 • HU 101027 - ABS Weiß PE fein 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

2313 SG

2325 IM

2326 IM

290 GA

3314 GA

3340 IM

3393 IM

 • HD 293393 - ABS Batist GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

3395 IM

3396 GA

 • HD 293396 - ABS Sorano PE SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

3405 TE

3412 FB

3413 FB

3414 FB

4024 NI

 • HD 284024 - ABS Nussbaum GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4029 NI

 • HD 284029 - ABS Nussbaum GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4035 NI

 • HD 284035 - ABS Nussbaum GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4037 NA

 • HD 245573 - ABS Küsteneiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4037 NI

 • HD 245573 - ABS Küsteneiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4038 IM

 • HD 244038 - ABS Eiche SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4039 NI

4041 NI

4042 NI

4043 NI

4044 IM

 • HD 294044 - ABS Dakar GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4045 IM

 • HD 295045 - ABS Niger GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4047 IM

4047 NI

 • HD 293820 - ABS Bern marron GR - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,8mm, 340x1mm, 405x2mm

4048 NI

4049 GA

 • HD 294049 - ABS Rolling St. PE SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4051 NI

 • HD 244051 - ABS Eiche Alba GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4052 NI

 • HD 244052 - ABS Eiche Maine GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4053 NI

4057 SU

4058 NA

4059 NA

 • HD 254059 - ABS Ulme Lionga GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4059 NI

4060 NA

 • HD 254060 - ABS Ulme Quebec GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4060 NI

4061 NI

 • HD 294061 - ABS Olmo Nevara GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4062 NI

 • HD 294062 - ABS Orlando GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4064 NI

 • HD 244064 - ABS Eiche GR SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4068 FH

4070 FH

4073 NI

4077 NI

F0112 PE

 • HU 10980 - ABS Weiß PE 101 - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 10980 - ABS Weiß PE 101 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 23x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

FM2461-1-6 NI

 • HD 243309 - ABS Sandeiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

FM2461-1-8 NI

L001 FH

L001 LO

L001 LU

 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

L003 FH

 • HU 101027 - ABS Weiß PE fein 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

L003 LO

L003 LU

L006 AP

L006 LU

L007 FH

L007 LO

 • HU 190720 - ABS Schwarz SMT 100 - 23x1mm Superm. 3° HotAir, 42x1mm Superm. 3° HotAir
 • HU 190720 - ABS Schwarz SMT 100 - 23x1mm Supermatt 3°, 23x2mm Supermatt 3°, 32x1mm Supermatt 3°, 33x1mm Supermatt 3°, 33x2mm Supermatt 3°, 43x1mm Supermatt 3°, 43x2mm Supermatt 3°, 405x1mm Supermatt 3°, 405x2mm Supermatt 3°

L007 LU

L009 FH

L009 LO

L009 SG

L010 FH

 • HU 137113 - ABS Chilirot PE fein 107 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm mit SK

L010 LU

L011 FH

 • HU 120222 - ABS Beige PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

L011 LO

L011 LU

L012 FH

L012 LU

L013 FH

L013 LO

L013 LU

L017 FH

L017 LU

L018 FH

L021 LO

L021 LU

 • HU 17732 - ABS Grau HG 100 - 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 205x1mm Glanz 90°

L022 LO

L022 LU

L023 LO

L023 LU

 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

L024 LO

L024 LU

L031 AP

L031 SG

 • HU 172961 - ABS Grau HG 100 - 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 205x1mm Glanz 90°

L032 AP

L032 SG

M001 Alu Natur

 • HD 29661 - ABS Alu gebürstet - 22x0,5mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,5mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,5mm mit SK, 42x0,5mm mit SK

M002 Alu Topmatt

M003 Alu Edelstah.

M082 Magnethaftend