Funder Max Austria

Vergleichstabellen für ABS und Melaminkanten


0010 FH

0011 FH

0012 FH

0013 FH

0014 FH

 • HU 170702 - ABS Grau PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0018 AP

0019 FH

0021 FH

0023 FH

0024 FH

 • HU 168996 - ABS Grün PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0026 GA

0039 FH

0040

 • HD 282229 - ABS Wenge PE - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm mit SK

0041 FH

0042 SK

0046

0047 NA

0048 NA

0049 SU

0050

0051

0054

0058

0062

0066

0067

 • HU 13000 - ABS Rot PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0068

0069

0071 FH

0073

0074

0074 FH

 • HU 171700 - ABS Grau PE 101 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

0075 AP

 • HU 17860 - ABS Grau PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0075 FH

0075 SG

0077

0077 AP

0077 GA

0077 LI

0077 SG

0080

0080 AP

0080 FH

 • HU 19015 - ABS Schwarz PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

0080 SG

0085

 • HU 10482 - ABS Weiß PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK
 • HU 10980 - ABS Weiß GL 100 - 16x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK
 • HU 10980 - ABS Weiß PE 101 - 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 23x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK
 • HU 10980 - ABS Weiß PE fein 107 - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 30113 - Weiß GL - 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm mit SK, 17mm mit SK, 19mm mit SK, 22mm mit SK, 40mm mit SK, 45mm mit SK
 • HU 30113 - Weiß GR - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm mit SK, 45mm mit SK
 • HL 10980 - PP Weiß PE 101 - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

0085 HG

 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 19x1mm Glanz 90°, 19x2mm Glanz 90° P, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 25x2mm Glanz 90° P, 32x1mm Glanz 90° P, 32x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

0094

0095

0098 FH

0102

0104

0110

0112

 • HU 10482 - ABS Weiß GL 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK
 • HU 10482 - ABS Weiß PE fein 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm P, 42x1mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm mit SK
 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 19x1mm Glanz 90°, 19x2mm Glanz 90° P, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 25x2mm Glanz 90° P, 32x1mm Glanz 90° P, 32x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

0112 FH

0125

0125 PO

 • HD 241334 - ABS Eiche PE - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

0151

0157

0165

0166

0171 NA

0175

0175 NA

0180

 • HD 243786 - ABS Eiche GR - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

0184

0186 GA

0195

0203

0210

0210 SG

0212

 • HU 11131 - ABS Gelb PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0227

0229 NA

0235

0236

0237

0237 FH

0239

0244 LI

0249

0250

0252 GA

0256 NA

0260 NA

0263

 • HD 29881 - ABS Silber PE - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK
 • HD 49417 - Silber GL - 22mm MC, 45mm MC, 525mm MC, 22mm mit SK, 22mm mit SK MC, 45mm mit SK MC

0267

0269 NA

0270 FH

0275

0279

0280

 • HU 18265 - ABS Sandbraun PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0289

0291

0294

0296

0297

0305

 • HD 261738 - ABS Ahorn PE - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK
 • HD 461935 - Ahorn GL SOFT - 22mm (S), 45mm (S), 640mm (S), 22mm mit SK (S), 24mm mit SK (S)

0305 FH

 • HD 261521 - ABS Ahorn PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

0315

0318

0318 FH

0319

 • HU 18205 - ABS Cappuccino PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 205x0,8mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0319 SG

0320 NA

0328 FH

0331 NA

0332

0334

0335

0336

0340

0361 LI

0364 GA

0367 GA

0375 NA

0376 SU

0378 GA

0408

0411 GA

0412

0413

 • HD 263375 - ABS Ahorn PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK
 • HD 46375 - Ahorn GR - 22mm, 45mm, 525mm, 22mm mit SK, 45mm mit SK

0413 PO

 • HD 261521 - ABS Ahorn PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

0414 GA

 • HD 241197 - ABS Eiche GR - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm mit SK

0415 GA

0417 FH

0419 GA

0420

0441

0468

0469 GA

0470

0474 LI

0487

0499 MT

0500

0503 MT

0504

0505 FH

0526

0527 MT

0528 GA

0538 GA

 • HD 244303 - ABS Eiche natur GR - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

0539 GA

0540 GA

0542

0544

0551 GA

0565 MT

0566 GA

0569 GA

0576 GA

0591

0595

0596

0601

0606

 • HU 101027 - ABS Weiß GL 100 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK
 • HU 101027 - ABS Weiß PE 101 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,45mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0606 AP

0606 SG

0609

0610

0611

0612

0619

0624

0624 FH

0627

0635

0641

0648 FH

0650

0651

 • HU 122541 - ABS Beige PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0657

0661

0662

0663

0669

0675

0679

0680

0682

0687

 • HU 11107 - ABS Hellgelb PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0693 FH

0702

0703

0704

0708

0712 FH

0717

0718 FH

0720 SU

0725

0725 SG

0730

 • HU 17014 - ABS Grau PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0733

 • HU 12564 - ABS Creme hell PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0733 AP

 • HU 122541 - ABS Beige PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0733 FH

0733 SG

0741

0741 FH

0741 SG

0742

0743

0743 GA

0746 AP

 • HU 17112 - ABS Grau PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0747

0753

0753 AP

0755 AP

0755 FH

0756 FH

0759 FH

 • HU 19015 - ABS Schwarz GL 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK
 • HU 19015 - ABS Schwarz HG 100 - 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

0761

0762

0789

0794 GA

0800

0812 NA

0813 NA

0813 RM

0814 SU

0822

0851

0851 FH

0851 SG

0866

0867

0877

0877 SU

 • HD 241145 - ABS Eiche GR - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

0878

0881 FH

0895

 • HD 263375 - ABS Ahorn PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

0905

0920 SU

0921

0933

0934

 • HD 291424 - ABS Woodline GR - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

0946 FH

0950

0952 PN

0974

1203 FH

1278

1300

1368

1375

1398

1402

1427

1460

1471 SM

 • HD 22435 - ABS Kirschbaum GR - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

1490

1497

1630

 • HU 10482 - ABS Weiß GL 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK
 • HU 10482 - ABS Weiß PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK
 • HU 10482 - ABS Weiß PE fein 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm P, 42x1mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm mit SK

1630 FH

 • HU 10482 - ABS Weiß PE fein 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm P, 42x1mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm mit SK

2121 SK

2124 FH

2182 FH

2206 AP

2206 FH

2206 GA

2206 SG

22501

2286 FH

2289 AP

2289 FH

2306 FH

2313 FH

 • HU 101027 - ABS Weiß PE 101 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,45mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

2313 SG

2601 SU

2602 SU

2715

334

627 SG

80

811

812

M001

 • HD 29661 - ABS Alu gebürstet - 22x0,5mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,5mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,5mm mit SK, 42x0,5mm mit SK

M002

M003