RESOPAL Germany

Vergleichstabellen für ABS und Melaminkanten


0101-XX

 • HU 10980 - ABS Weiß GL 100 - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 10980 - ABS Weiß PE 101 - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 10980 - ABS Weiß PE fein 107 - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 10980 - ABS Weiß GL 100 - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 23x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK
 • HU 10980 - ABS Weiß PE 101 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 23x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK
 • HU 10980 - ABS Weiß PE fein 107 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,5mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK
 • HU 10980 - ABS Weiß MP XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

0104-60

0105-60

 • HU 10980 - ABS Weiß PE 101 - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 10980 - ABS Weiß PE 101 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 23x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

0105-90

 • HU 10980 - ABS Weiß PE 101 - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 10980 - ABS Weiß PE 101 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 23x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

0105-HW

 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

0112-60

 • HU 10911 - ABS Weiß PE 101 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0135-60

0140-60

 • HU 170742 - ABS Quarzgrau PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0147-60

 • HU 121343 - ABS Beige PE XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

0150-60

0155-WS

0155-XX

0160-60

0179-60

0188-TP

0300-60

 • HU 13000 - ABS Rot PE 101 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0316-60

0323-60

0324-60

0326-60

0335-60

0336-60

 • HU 14332 - ABS Orange PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0340-60

0355-60

0366-60

 • HU 14332 - ABS Orange PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

0404-60

04116-WH

0413-60

0422-60

04305-60

043-44-EM

0437-60

0439-60

04421-60

0446-60

04490-WH

0483 BS/SK

0512-60

0520-60

0531-60

0538-TP

0565-60

0565-EM

0602-60

0607-60

0609-60

0617-60

0618-60

0638-60

0639-60

0665-60

0670-60

0712-60

0713-60

 • HU 15525 - ABS Blau PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm mit SK

0727-60

0744-60

 • HU 15522 - ABS Blau PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm mit SK

0760-60

0763-60

0767-60

 • HU 15527 - ABS Blau PE XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm mit SK

0798-60

0901-20

0901-60

0901-90

0901-HW

 • HU 19015 - ABS Schwarz HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 19015 - ABS Schwarz HG 100 - 22x1mm Glanz 90°, 22x2mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

0901-KS

 • HU 19015 - ABS Schwarz PE 101 - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 19015 - ABS Schwarz PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

0901-PI

 • HU 19015 - ABS Schwarz HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 19015 - ABS Schwarz HG 100 - 22x1mm Glanz 90°, 22x2mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

0901-TH

 • HU 19015 - ABS Schwarz HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 19015 - ABS Schwarz HG 100 - 22x1mm Glanz 90°, 22x2mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

0901-TP

 • HU 190720 - ABS Schwarz SMT 100 - 23x1mm Superm. 3° HotAir, 42x1mm Superm. 3° HotAir
 • HU 190720 - ABS Schwarz SMT 100 - 23x1mm Supermatt 3°, 23x2mm Supermatt 3°, 32x1mm Supermatt 3°, 33x1mm Supermatt 3°, 33x2mm Supermatt 3°, 43x1mm Supermatt 3°, 43x2mm Supermatt 3°, 405x1mm Supermatt 3°, 405x2mm Supermatt 3°

0901-WG

 • HU 19015 - ABS Schwarz HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 19015 - ABS Schwarz HG 100 - 22x1mm Glanz 90°, 22x2mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

0901-WS

0901-XX

09417-KS

09417-WG

 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

09417-XX

0995-TP

10542-60

1060-20

 • HU 10482 - ABS Weiß GL 100 - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 10482 - ABS Weiß GL 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK
 • HU 10482 - ABS Weiß MP XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

1060-60

10622-60

10630-TP

134-60

141-60

148-60

 • HU 17788 - ABS Arktikgrau PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

1500-N-60

 • HU 172543 - ABS Achatgrau PE XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

1511-60

 • HU 13321 - ABS Rot PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

1570-60

1573-60

 • HU 10113 - ABS Weiß PE 101 - 23x1mm HotAir, 23x2mm HotAir
 • HU 10113 - ABS Weiß PE 101 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK, 42x0,45mm mit SK
 • HU 30113 - Weiß PE - 22mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm mit SK MC, 45mm mit SK MC

2308-60

 • HD 297601 - ABS Loftec SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

2486-60

2493-KS

3044-EM

 • HD 288002 - ABS Akazie GR - 22x0,8mm, 23x0,8mm, 23x2mm, 33x0,8mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x2mm, 340x0,8mm, 340x2mm, 22x0,45mm mit SK

317-60

 • HU 120222 - ABS Beige PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

3201-RM

 • HD 292273 - ABS Marmor Yang SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

3236-60

3236 RM

3447-KS

3471-20

3480-60

 • HU 171257 - ABS Dunkelgrau PE XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

3494-90

3503-EM

3504-60

3504-XX

3505-60

3505-XX

3506-EM

3516-EM

3517-60

3521-EM

3523-22

3523-RM

3524-22

3524-RM

3528-60

3529-RM

3532-EM

3533-EM

3540-90

3548-EM

3553-RM

3556-RM

3557-RM

3562-RM

3570-TP

3571-60

3572-22

3573-RM

3577-RM

3577-XX

 • HD 29160 - ABS Marmor PE - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 405x2mm

3579-RM

 • HD 296028 - ABS Rabac - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm

3582-RM

3585-XX

3589-RM

377-60

3900-GB

 • HD 29661 - ABS Alu gebürstet - 22x0,5mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,5mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,5mm mit SK, 42x0,5mm mit SK

3900 HG

3901-GB

3902-GB

3903-AN

3903-GB

3905-FG

3906-TM

3907-HG

3908-GN

3949-FS

4004-WH

 • HD 241345 - ABS Graueiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4005-WH

4006-60

4007-60

4008-60

4009-WH

 • HD 243170 - ABS Eiche natur GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1 mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4010-WH

 • HD 243170 - ABS Eiche natur GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1 mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4018-EW

4019-EW

403-60

 • HU 12516 - ABS Beige PE 101 - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm

4036-WH

4037-WH

4038-WH

4039-WH

4040-WH

4046-EM

4047-EM

4052 WH

4055-EM

4067-EW

4069-EW

4072-EM

4076-EM

 • HD 247745 - ABS Eiche Mongori GR - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4080-EW

 • HD 243170 - ABS Eiche natur GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1 mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4080-WH

 • HD 243170 - ABS Eiche natur GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1 mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4082-EW

 • HD 288002 - ABS Akazie GR - 22x0,8mm, 23x0,8mm, 23x2mm, 33x0,8mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x2mm, 340x0,8mm, 340x2mm, 22x0,45mm mit SK

4084-EW

4103-60

4103-EM

4104-60

4104-EM

4105-FW

4109-60

4109-WH

4110-WH

4111-60

4111-WH

4113-EM

4115-60

4115-EM

4116-60

4118-60

 • HD 287634 - ABS Nussbaum GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm mit SK

4118-WH

 • HD 287634 - ABS Nussbaum GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm mit SK

4121-60

4121-WH

4122-WS

4123-60

 • HD 241150 - ABS Graueiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm, 260x2mm, 22x0,45mm mit SK

4123-WH

4124-60

4124-WH

4134-EM

4140-60

4140-TS

4144-EM

4145-EM

4146-EM

 • HD 261298 - ABS Esche Nancy GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4154-EM

4156-FW

 • HD 247746 - ABS Eiche Amazon GR - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4158-WH

 • HD 284700 - ABS Nussbaum Pazifik PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4161-WH

 • HD 251486 - ABS Kiefer GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4165

 • HD 24085 - ABS Hickory hell GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4165-60

 • HD 254032 - ABS Hemlocktanne weiß GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK, 23x1mm mit SK

4165-WH

 • HD 254032 - ABS Hemlocktanne weiß GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK, 23x1mm mit SK

4166-60

4166-WH

4167-WH

 • HD 241146 - ABS Graueiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4168-60

4168-WH

4174-WH

4176-EW

 • HD 242334 - ABS Eiche PE - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

4181-WH

4209-60

 • HD 261521 - ABS Ahorn PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4209-EM

 • HD 261521 - ABS Ahorn PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4217-EM

4220-60

4228-WH

4232-EM

4235-60

4235-WH

4260-60

4260-WH

4261-60

 • HD 283702 - ABS Nussbaum Tabak PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4265-60

4282

4283-60

4283-EM

4285-WH

 • HD 267777 - ABS Esche Coimbra GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4290-FW

4301-60

4305-60

4306-60

4312-60

431-60

 • HU 122507 - ABS Beige PE XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

4318

4319-60

4319-WH

4325-WS

4328-60

4332-60

 • HD 22435 - ABS Kirschbaum GR - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4332-EM

 • HD 22435 - ABS Kirschbaum GR - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4335-60

 • HD 248718 - ABS Graueiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4335-WH

 • HD 248718 - ABS Graueiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4339-EW

 • HD 248718 - ABS Graueiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4339-WH

 • HD 248718 - ABS Graueiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4339-WS

 • HD 248718 - ABS Graueiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4344-60

4344-EM

4344-EW

4353-60

 • HD 271715 - ABS Schneebirke PE - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK
 • HD 272715 - ABS Schneebirke PE - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 42x0,45mm mit SK

4355-60

4356-60

4359-60

4360-WH

4367-60

4367-EM

4369-60

4369-EM

4370-EM

 • HD 263306 - ABS Ahorn Murnau PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4387-60

4388-60

4390-60

 • HD 282177 - ABS Wenge PE - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm mit SK

4393-60

4396-60

4397-60

4400-60

4402-60

4406-60

4407-60

 • HD 243325 - ABS Tabakeiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4408-60

4408-FW

4414-60

 • HD 243309 - ABS Sandeiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4421-WH

4426-60

4428-60

4438-60

4438-EM

4447-60

4447-EM

4448-60

4448-EM

4449-60

4452-60

4452-90

4452-EM

 • HD 283702 - ABS Nussbaum Tabak PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4457-60

 • HD 242334 - ABS Eiche PE - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

4461-60

4461-FW

4462-60

4463-FW

4470-60

 • HD 248304 - ABS Eiche Imabari GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2 mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4470-FW

 • HD 248304 - ABS Eiche Imabari GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2 mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4478-60

4483-60

4484-60

4484-WS

4485-WH

 • HD 241113 - ABS Kansaseiche PE - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4489-60

4490-60

4490-WH

4490-WS

4492-WS

 • HD 283058 - ABS Wenge Mali GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4496-60

4503-EM

4504-EM

4505-EM

4506-60

4507-SX

4508-EM

4510-WS

4514-EM

4516-60

4517-EM

4519-SX

4521-SX

4522-SX

4523-EM

 • HD 241312 - ABS Eiche beige GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit SK

4525-EM

4526-EM

4527-SX

4528-SX

 • HD 248718 - ABS Graueiche GR - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit SK

4529-EM

4530-60

4531-SX

4532-SX

4533-EM

4602-CS

4602-RM

4603-RM

4604-RM

4880-20

4915-60

 • HD 296028 - ABS Rabac - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm

4915-RM

4918-RM

4928-EM

 • HD 297601 - ABS Loftec SFM - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

4939-KS

4940-HG

4940-KS

4943 EM

5148-60

515-60

536-60

6001-60

7590-TH

 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

7591-TH

 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

7593-TH

91-60

921-60

92-60

9402-60

9410-TP

9417-60

9417-HW

9417-PI

9417-TH

 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 23x1mm Glanz 90° HotAir
 • HU 10482 - ABS Weiß HG 100 - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

9417-TS

9417-WS

9417-XX

9421-60

9429-60

9437-60

9440-60

9450-60

9456-60

9497-60

 • HU 15125 - ABS Blau PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

9501-60

96-90

D14-60

D 14-EM

D 14-HW

D302-60

D319-60

D 354-60

D 362-60

D 365-60

D 377-60

D378-60

D 392-60

D 397-60

D414-60

 • HU 15121 - ABS Blau PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

D421-60

D432-60

 • HU 122541 - ABS Beige PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

D435-60

 • HU 12514 - ABS Elfenbein PE XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK

D 435-HW

D451-60

D456-60

D 458-60

D473-60

D475-60

D483-60

D 90-60

 • HU 17860 - ABS Grau PE 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit SK, 22x0,7mm mit SK

D 91-60

D 92-60

D96-60

W017 EXM