Star-filled Created with Sketch.

Wilsonart EEMEA - 0105-60

HU 10980 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
16x1mm, 19x1mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,5mm, 275x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 23x0,45mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 23x0,45mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß MP XK

Abmessungen:
22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0135-60

HU 17707 ABS Grau PE XG

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0150-60

HU 170747 ABS Grau PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0179-60

HU 101027 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
22x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 101027 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 101027 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
28x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 101027 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0300-60

HU 13000 ABS Rot PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0323-60

HU 14135 ABS Lachs PE 101

Abmessungen:
23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0324-60

HU 13336 ABS Rosa PE XG

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0336-60

HU 14332 ABS Orange PE XG

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0355-60

HU 130051 ABS Rosa PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x2mm, 116x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0439-60

HU 11110 ABS Gelb PE 101

Abmessungen:
22x0,7mm, 22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0520-60

HU 18014 ABS Braun PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0531-60

HU 17717 ABS Dakargrau PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 177171 ABS Dunkelgrau PE 101

Abmessungen:
22x2mm, 42x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0617-60

HU 16219 ABS Grün PE 101

Wilsonart EEMEA - 0727-60

HU 15510 ABS Blau PE 101

Abmessungen:
22x0,7mm, 22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0744-60

HU 15522 ABS Blau PE XG

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0767-60

HU 15527 ABS Blau PE XG

Abmessungen:
22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0798-60

HU 157114 ABS Violett PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x2mm, 116x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 157114 ABS Violett PE 101

Abmessungen:
23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0901-60

HU 19016 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19016 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19016 ABS Schwarz GR 103

Abmessungen:
23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0901-HW

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
23x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0901-KS

HU 19015 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0901-PI

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
23x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0901-WG

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
23x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0901-WS

HU 19016 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19016 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19016 ABS Schwarz GR 103

Abmessungen:
23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0901-XX

HU 19016 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19016 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19016 ABS Schwarz GR 103

Abmessungen:
23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0D14-60

HU 132656 ABS Dunkelrot PE101

Abmessungen:
22x2mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0D90-60

HU 17860 ABS Grau PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 0D91-60

HU 17651 ABS Anthrazit PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm, 275x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 15501-31

HU 108685 ABS Weiß SMT 100

Abmessungen:
22x1mm, 23x1mm, 33x1mm, 42x1mm, 43x1mm, 405x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 108685 ABS Weiß SMT 100

Abmessungen:
23x1mm, 42x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 15502-31

HU 12514 ABS Elfenbein SMT 100

Abmessungen:
22x1mm, 42x1mm, 405x1mm, 340x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 15503-31

HU 172188 ABS Grau SMT 100

Abmessungen:
23x1mm, 42x1mm, 275x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 15504-31

HU 172290 ABS Grau SMT 100

Abmessungen:
23x1mm, 42x1mm, 275x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 15505-31

HU 190720 ABS Schwarz SMT 100

Abmessungen:
23x1mm, 42x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 190720 ABS Schwarz SMT 100

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x1mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 3504-XX

HD 291274 ABS Marmor PE

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 3900-GB

HD 29661 ABS Alu gebürstet

Abmessungen:
22x0,5mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,5mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,5mm, 42x0,5mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 3900 HG

HD 293740 ABS Spiegel GL

Abmessungen:
22x1mm, 45x1mm, 330x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 3903-AN

HD 29929 ABS Stahl gebürstet

Abmessungen:
22x0,5mm, 23x1mm, 23x2mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,5mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 3908-GN

HD 29782 ABS Alu GL

Abmessungen:
22x0,5mm, 22x2mm, 23x1mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,5mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4103-60

HD 251474 ABS Weißkiefer GR

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4116-WH

HD 255643 ABS Trüffelulme GR

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 260x1mm, 260x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4166-WH

HD 245502 ABS Eiche Vanille GR

Abmessungen:
42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,45mm, 22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4174-WH

HD 243375 ABS Zimteiche GR

Abmessungen:
22x1mm, 42x1mm, 115x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4209-60

HD 261521 ABS Ahorn PE

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4235-WH

HD 244137 ABS Terraeiche GR

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4305-60

HD 211783 ABS Buche PE

Abmessungen:
23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4344-EM

HD 24003 ABS Goldeiche GR

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4393-60

HD 288995 ABS Kokos Bolo PE

Abmessungen:
22x0,45mm, 95x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4421-60

HD 283026 ABS Zebrano hell PE

Abmessungen:
22x0,45mm, 405x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4428-60

HD 222951 ABS Calvados PE

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HD 221951 ABS Calvados PE

Abmessungen:
405x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4452-60

HD 283702 ABS Nussbaum Tabak PE

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 4490-WH

HD 293082 ABS Amazonas GR

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 42x2mm, 95x0,45mm, 95x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 8209K-28

HD 241150 ABS Graueiche GR

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm, 260x2mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 9417-60

HU 10482 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß MP XK

Abmessungen:
22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 9417-HW

HSE 101298 ABS Weiß HG 100

Abmessungen:
23x1mm, 45x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HSE 101298 ABS Weiß HG 100

Abmessungen:
23x1mm, 45x1mm, 405x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 9417-KS

HU 10482 ABS Weiß MP XK

Abmessungen:
22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 9417-PI

HU 10482 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß MP XK

Abmessungen:
22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 9417-WG

HU 10482 ABS Weiß HG 100

Abmessungen:
23x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß HG 100

Abmessungen:
19x1mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 9417-WS

HU 10482 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß MP XK

Abmessungen:
22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 9417-XX

HU 10482 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß MP XK

Abmessungen:
22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 9429-60

HU 163112 ABS Grün PE 101

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 9450-60

HU 15532 ABS Blau PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 42x2mm, 116x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 9456-60

HU 157187 ABS Flieder PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x2mm, 116x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - 9497-60

HU 15125 ABS Blau PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - A094 EMT

HU 18206 ABS Malagabraun PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B031 FA

HD 251478 ABS Kiefer Schoko GR

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 42x2mm, 405x2mm, 115x2mm, 340x2mm, 115x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B069 FA

HU 101027 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
22x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 101027 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 101027 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
28x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 101027 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B070 ALG

HU 10908 ABS Weiß GR wellig 105

Abmessungen:
22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10908 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B070 BRI

HU 10482 ABS Weiß HG 100

Abmessungen:
23x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß HG 100

Abmessungen:
19x1mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B070 EMT

HU 10908 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10908 ABS Weiß GR wellig 105

Abmessungen:
22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B070 EPM

HU 10113 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GR 103

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GR grob 104

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GR SU 109

Abmessungen:
22x1mm, 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß MP XK

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B070 FA

HU 10980 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 23x0,45mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß MP XK

Abmessungen:
22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
16x1mm, 19x1mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,5mm, 275x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 23x0,45mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B070 LEG

HU 10113 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß MP XK

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GR 103

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GR grob 104

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GR SU 109

Abmessungen:
22x1mm, 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B100 FA

HD 264056 ABS Steinesche GR

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B117 FA

HU 101027 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
28x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 101027 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 101027 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
22x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 101027 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B133 GRA

HD 294298 ABS light atelier PE

Abmessungen:
22x1mm, 42x1mm, 275x1mm, 22x0,45mm, 22x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B170 ALG

HU 10908 ABS Weiß GR wellig 105

Abmessungen:
22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10908 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B170 BRI

HU 10482 ABS Weiß HG 100

Abmessungen:
19x1mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß HG 100

Abmessungen:
23x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B170 EPM

HU 10113 ABS Weiß GR grob 104

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GR SU 109

Abmessungen:
22x1mm, 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GR 103

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß MP XK

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10113 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B170 FA

HU 10980 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 23x0,45mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß GL 100

Abmessungen:
12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm, 23x0,45mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
16x1mm, 19x1mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,5mm, 275x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß MP XK

Abmessungen:
22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10980 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - B170 LEG

HU 10908 ABS Weiß GR wellig 105

Abmessungen:
22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10908 ABS Weiß PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - C047 FA

HD 243215 ABS Eiche Sonoma GR

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - C103 GRN

HD 241377 ABS Sandeiche GR

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - C104 EMT

HD 288912 ABS Olive Sevilla PE

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 340x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm, 340x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - C105 EMT

HD 246562 ABS Eiche Bruges GR

Abmessungen:
22x1mm, 340x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - C143 BROSSE

HD 29929 ABS Stahl gebürstet

Abmessungen:
22x0,5mm, 23x1mm, 23x2mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,5mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - D018 FA

HD 283054 ABS Olive PE

Abmessungen:
22x0,45mm, 115x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - D319-60

HU 15540 ABS Denim PE 101

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - D354-60

HU 101027 ABS Weiß PE fein 107

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - D362-60

HU 16126 ABS Grün PE 101

Abmessungen:
22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - D397-60

HU 167180 ABS Mintgrün PE 101

Abmessungen:
22x2mm, 42x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - D403-60

HU 12516 ABS Beige PE 101

Abmessungen:
22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - D431-60

HU 122507 ABS Beige GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 33x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 122507 ABS Beige GR SU 109

Abmessungen:
22x1mm, 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 122507 ABS Beige PE XG

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - D472-60

HU 15755 ABS Blau PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 116x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - D475-60

HU 15621 ABS Hellblau PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - D483-60

HU 11129 ABS Gelb PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - E021 FA

HU 122541 ABS Beige PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - E028 FA

HD 268979 ABS Schlehe PE

Abmessungen:
340x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - F012 EMT

HD 241150 ABS Graueiche GR

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm, 260x2mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - F026 FA

HU 170702 ABS Grau PE XG

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 170702 ABS Grau PE XG

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - G029 FA

HU 17778 ABS Grau PE 101

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - G059 FA

HU 170231 ABS Schiefergrau PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - M107 FA

HU 178582 ABS Grau PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 116x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N005 BRIHG

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
23x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N005 EPM

HU 192190 ABS Schwarz Duna GR 103

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x1mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N005 FA

HU 19016 ABS Schwarz GR 103

Abmessungen:
23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19016 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19016 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N005 LEG

HU 192190 ABS Schwarz Duna GR 103

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x1mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N005 ROC

HU 19015 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GR well. 105

Abmessungen:
22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GL 100

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GR grob 104

Abmessungen:
22x1mm, 23x2mm, 42x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GR 103

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x3mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N010 GRN

HD 284704 ABS Nussbaum Aida PE

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N026 GRN

HD 283702 ABS Nussbaum Tabak PE

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N027 GRN

HD 287457 ABS Nussbaum Parrini GR

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N105 BRIHG

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
23x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N105 EPM

HU 192190 ABS Schwarz Duna GR 103

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x1mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N105 FA

HU 19016 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19016 ABS Schwarz GR 103

Abmessungen:
23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19016 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N105 LEG

HU 19015 ABS Schwarz GR grob 104

Abmessungen:
22x1mm, 23x2mm, 42x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GR well. 105

Abmessungen:
22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GL 100

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GR 103

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x3mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - N105 ROC

HU 19015 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 42x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GL 100

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz PE 101

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GR grob 104

Abmessungen:
22x1mm, 23x2mm, 42x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GL 100

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GR well. 105

Abmessungen:
22x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz GR 103

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x3mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - O022 SUR

HD 295855 ABS Graumetall PE

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - O100 BROSSE

HD 29930 ABS Gold gebürstet

Abmessungen:
22x0,5mm, 23x1mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 22x0,5mm, 43x0,5mm, 43x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - P120 ROC

HD 292813 ABS Schiefer PE

Abmessungen:
23x1mm, 23x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - S030 BRI

HU 10482 ABS Weiß HG 100

Abmessungen:
23x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 10482 ABS Weiß HG 100

Abmessungen:
19x1mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - S033 BRI

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

HU 19015 ABS Schwarz HG 100

Abmessungen:
23x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - S040 GRN

HD 244146 ABS Eiche gebleicht GR

Abmessungen:
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - T006 ROC

HD 294298 ABS light atelier PE

Abmessungen:
22x1mm, 42x1mm, 275x1mm, 22x0,45mm, 22x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - T020 FA

HD 265447 ABS Ahorn PE

Abmessungen:
22x0,8mm, 22x2mm, 42x2mm, 340x0,8mm, 115x2mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wilsonart EEMEA - T087 EMT

HD 298436 ABS Twist dunkel GR

Abmessungen:
22x1mm, 23x1mm, 42x1mm, 275x1mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage